Kyrkoherdar i Markims församling

Mer om Markim

Fram till slutet av 1500-talet är väldigt lite känt om kyrkoherdarna.


Fel och synpunkter mottages tacksamt: Thomas Arctædius